1. AB
 2. CD
 3. EF
 4. GH
 5. IJ
 6. KL
 7. MN
 8. OP
 9. QR
 10. ST
 11. UV
 12. WX
 13. YZ

Ilona Motyka

Absolventin der Akademie für Soziale Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Sie ist Vorstandsmitglied des Frauenvereins „BABA“ das Weib (poln.: Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA) in Zielona Góra, Polen, wo sie verschiedene Projekte insbesondere im Bereich der Bekämpfung der häuslichen Gewalt leitet und die internationalen Zusammenarbeit des Vereins koordiniert.

jest absolwentką Akademii Demokracji Społecznej przy Friedrich-Ebert-Stiftung w Berlinie. Jest członkinią zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, gdzie kieruje różnego rodzaju projektami, szczególnie w dziedzinie walki z przemocą domową, a także koordynuje współpracę mię - dzynarodową stowarzyszenia.

www.baba.org.pl

Beiträge

Alle

von Ilona Motyka

Bibliographie

Alle

folgende Publikationen enthalten Beiträge von Ilona Motyka

- Anzeige -

Autorinnen und Autoren des Verlags

A - Z

Bild von Lutz Hübner

Lutz Hübner

Bild von Joachim Fiebach

Joachim Fiebach

Bild von Ralph Hammerthaler

Ralph Hammerthaler

Bild von Gunnar Decker

Gunnar Decker

Bild von Nis-Momme Stockmann

Nis-Momme Stockmann

Bild von Friedrich Dieckmann

Friedrich Dieckmann

Bild von Sasha Marianna Salzmann

Sasha Marianna Salzmann

Bild von Kathrin Röggla

Kathrin Röggla

Bild von Dirk Baecker

Dirk Baecker

Bild von Heiner Goebbels

Heiner Goebbels

Bild von Josef Bierbichler

Josef Bierbichler

Bild von Etel Adnan

Etel Adnan

Bild von Milo Rau

Milo Rau

Bild von Michael Schindhelm

Michael Schindhelm

Bild von Hans-Thies Lehmann

Hans-Thies Lehmann

Bild von Wolfgang Engler

Wolfgang Engler

Bild von Bernd Stegemann

Bernd Stegemann

Bild von Falk Richter

Falk Richter